marytoreld

ART CONSULTANT

E X P E R T I S E

BEFORE WORK – RESEARCH

To me, art is the access to emotions. How can we be able to feel without experiencing? I have explored and done research on this in recent years: how to make the audience or client more present when seeing or participating in art. With my creation FRANK, an art gallery with art studios in Malmö, I’ve curated almost 100 art events. I develop exhibition concepts to experiment with experiences as a way to people to open up for emotions. My work helped me learn a great deal about art and the art business.

It’s always research that makes the art last even longer while being appreciated, that’s one of the things I’ve learned. When I consult a location’s/person’s/company’s creative project I always make sure to understand the full picture. It’s never just one perspective to use for a long time lived art project. I didn’t know what to call my technique of working until I stumbled upon the expression ”social sustainability” in 2016. Working this way never intrudes on my artistic integrity, nor does it for the artists I work with.

Trying to understand and still preserving your artistic integrity while looking at perspectives and listening can be hard, but this what I need to do to show that art and creativity can change and develop us as human beings.

RIDDL art sculptures with needs, Malmöfestivalen 2019

FÖRELÄSNINGAR / sharing knowledge

Lectures and workshops, mainly for artists, artists-to-be or art leaders: ”CRASH COURSE_life as an artist”. Jag tar konstnärer och andra intresserade igenom frågor kring arbetsvillkor, avtal inför arbeten, löneförhandlingar, vilka arbeten som finns där ute för en konstnär, hur du tar hand om både dina känslor och hur du klarar dig praktiskt. I princip alla konstskolor och majoriteten av konstnärer har inte fått verktygen i att känna sig trygga i sitt arbete och sin karriär. Jag vill att alla frågor, dumma som supersvåra, ska ställas så snart som möjligt så att både kulturaktörer och deras uppdragsgivare kan förbättra sina samarbeten. Konst och kreativitet är en fantastisk resurs, men som för många upplevs otillgänglig och svår. Det ska vi ändra på tillsammans. 

ARTISTIC LEADER & DIRECTOR

Som konstnär och konstnärlig ledare, ibland helt enkelt i form av processledare och projektledare på en byggarbetsplats eller i ett slott när du behöver någon som har koll på kultur och konst. Kanske du är intresserad av konst och excentriska lösningar och behöver någon som kan skissa upp några förslag och guida dig i djungeln? Vi hörs.

EXHIBITION CONCEPT DEVELOPER

Utvecklar utställningskoncept för att förstärka konsten. Förstärka konstverkens genom att arbeta med rummet så att kreatör och publik kommer närmare varandra. En interaktiv historieskildring, en tydlig kommunikation utan att berätta vad du som besökare ska tycka eller tänka, konst utan gränser i ett rum med gränser – detta gör jag. Sedan 2014 har jag ägnat mitt liv åt att utforska och experimentera med miljön och utrymmet nära konsten för att se hur vi kan skapa en mer inkluderande och tillgänglig plats för att på sikt öppna fler människors ögon för konsten.