BEFORE WORK - RESEARCH


To me, art is access to emotions. But how can we be able to feel without experiencing? I have explored and done research on this in recent years. With my creation FRANK, an art gallery with art studios in Malmö, I've curated almost 100 art events. I develope exhibition concepts to experiment with experiences as a way to people to open up for emotions. My work helped me learn a great deal about art and the art buisness.


It's always reseach that makes the art last even longer, for me. And when I consult a locations/persons/companies creative project I always make sure to understand the full picture. I didn't know what to call my technique of working until I stumbled upon the expression "social sustainabilty" in 2016.


Trying to understand and still preserving your artistic integrity can be hard, but that's what I need to do to show that art and creativity can change and develop us. 

Lectures

FÖRELÄSNINGAR /

sharing knowledge


Lectures and workshops, mainly for artists, artists-to-be or art teachers: "CRASH COURSE_life as an artist". Jag tar dig igenom frågor kring arbetsvillkor, avtal inför arbeten, löneförhandlingar, vilka arbeten som finns där ute för en konstnär, hur du tar hand om både dina känslor och klarar dig praktiskt. I princip alla konstskolor och majoriteten av konstnärerna har inte fått verktygen i att känna sig trygg i sitt arbete och sin karriär. Jag vill att alla frågor, dumma som supersvåra, ska ställas så snart som möjligt, så att både kulturaktörer och deras uppdragsgivare kan förbättra sina samarbeten. Konst och kreativitet är en fantastisk resurs, men som fär många upplevs otillgänglig och svår. Det ska vi ändra på tillsammans. 

Art projects

ART PROJECTS 

Look here and at www.thisbrightfuture.se for more information.

 

Exhibitions

EXHIBITIONS 

Look at www.frankart.se for more information. 

Copyright © All Rights Reserved