GÅSEBÄCKSFESTEN 2021


FESTIVALGENERAL, April 2021 - Augusti 2021, Helsingborg

Projektledning av arbetsgruppen och drift av Gåsebäcksfesten 2021. Därutover sammanställa och utforma
projektplan, projektstruktur, syftesformulering för festivalens fortlevnad - ett material som skulle kunna ärvas.
Festivalen är under uppstart och har endast figureat i 5 år, men kan bl a stoltsera med att den lockar tora street
art-konstnärer från hela världen som vill vara med och måla under Gåsebäck Graffitijam.