I SAMARBETE MED SKAPANDE SKOLA
2019-2020

Arbetat med Språkcentralen, Bulltoftaskolan, Stenkulaskolan och Ängdalsskolan för att göra om de tre sistas skolgård tillsammans med eleverna. Språkcentralen genomförde workshops inom färglära, sprej-och schablonteknik med egen utställning på Stadsbiblioteket. Arbetar med en unik processdesign som framtagits för bästa sociala hållbarhet utan att göra avkall på  konstnärlig kvalitét.

SKAPA DIN SKOLGÅRD


Angsdalsskolan-gula-markeringar-skolgard