mary-anderssons-park-grafik

MARY ANDERSSONS PARK

MKB Fastighets AB / Projektledare
Maj 2017 - oktober 2018 , Malmö

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Projektledare för unikt projekt; den lokalhistoriska
lekplatsen “Mary Anderssons park”. Jag började som processledare men blev länge in i projektet projektledare för
unikt projekt; den lokalhistoriska lekplatsen “Mary Anderssons park”. Ansvarade för demokratisk stadsplanering,
bidragsansökningar, dokumentation, marknadsföring, administration, arrangering publika event, organisering av samtliga
samarbetspartners (Gatukontoret, MKB Fastighets AB, Malmö Museer, Malmö Stadsarkiv, Malmö Kulturförvaltning, Malmö
Miljöförvaltning, Sorgenfriskolan, Stenkulaskolan, CirkulationsCentralen, Kvinnosällskapet Sedef) m.m.

Finalist i Stadsbyggnadspriset, Malmö, 2021.

sydsvenskan-mary-andersson