4(5) interaktiva skulpturer till Malmöfestivalen. Framtagande av koncept, och anlitade sedan konstnärerna Guy Bartell, Malin Eng och Ncklas Lundberg för vidareutveckling och genomförande tillsammans med mig. Skulpturerna stod på Gustav Adolfs torg, Barnlabbet/konstlabbet och Raul Wallenbergs park under hela festivalen. 2x2x2 meter stora skulpturer som bl a skakade och “pratade”, RIDDL var en gåta till Malmös invånare att lösa. Lösningen var samarbete och beröring. En direkt interaktion mellan besökare och konstverk fick konstverket att komma till liv, utan besökare var verket inkomplett.

RIDDL 

ART // SCULPTURES WITH NEEDS