Houllebecq

Teatergruppen Institutet / Producent
November 2016 - december 2017, Finland, Sverige, Norge


Institutet är en svensk teatergrupp med en europeisk etablering. Arbetet knyter an till tendenser och kunskaper inom ett transdisciplinärt europeiskt segment av samtida scenkonst, som i hög grad är informerat av en konstnärlig forskningsom förbinder akademiska fält med konst-professionella. Producent för “Houllebecq” som gjordes i samarbete med
Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors. Hade ansvar för planering och marknadsföring för den skandinaviska turnén.

DSC7420abcfinalsmallj